Thông tin giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận CSĐĐKATTP

Số 2056/2019/ATTP-CNĐK do Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/05/2019

Giấy chứng nhận ĐKKD

Số 0315059712 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp ngày 21/05/2018 sửa lần thứ 4 ngày 05 tháng 08 năm 2020.

Located at Ho Chi Minh, make your reservation now
at our steak house for our specialty,
juicy charcoal-grilled steaks!

Reservation banner
Reservation banner
Reservation banner
Reservation banner
RESERVATION ĐẶT BÀN 予約する