Chính sách đổi trả

Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại IL CORDA Delivery. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin và gửi vào trang IL CORDA Delivery, chúng tôi có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

Nếu khách hàng chọn GIAO HÀNG:

Giao hàng ngay: gọi đến cửa hàng hoặc số điện thoại hotline 028 3823 4929  đã chọn hoặc số điện thoại hotline 028 3823 4929  để hủy đơn hàng ngay lập tức.

Giao hàng theo thời gian đã chọn: gọi đến cửa hàng đã chọn hoặc số điện thoại hotline 028 3823 4929  để hủy đơn hàng 30 phút trước thời gian đơn hàng của Khách Hàng được giao

Nếu khách hàng chọn ĐẾN MANG VỀ:

Đến mang về ngay: gọi đến cửa hàng đã chọn hoặc số điện thoại hotline 028 3823 4929  để hủy đơn hàng ngay lập tức.

Đến mang về theo thời gian đã chọn: gọi đến cửa hàng đã chọn hoặc số điện thoại hotline 028 3823 4929  để hủy đơn hàng 30 phút trước thời gian đơn hàng của Khách Hàng được mang về.

Located at Ho Chi Minh, make your reservation now
at our steak house for our specialty,
juicy charcoal-grilled steaks!

Reservation banner
Reservation banner
Reservation banner
Reservation banner
RESERVATION ĐẶT BÀN 予約する